Zeer geslaagd Caecilia-feest. Huldiging van 2 jubilarissen.

Verleden zaterdag 21 oktober werd het jaarlijks Caecilia-feest gehouden. Dit tezamen met de Eendracht in Neer. Locatie was zeer goed gekozen. Bij Manuslust. Tijdens dit feest werden 2 jubilarissen gehuldigd. Beide voor 70-jaar lidmaatschap. Te weten Martin Meerts en Herman Eggels. Beide heren van harfte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Met dank aan Jo Wagemans voor de foto’s.