Wisseling van de wacht.

Jo Smeets sr. geeft het stokje over aan Jo Smeets jr.

Jo Smeets sr. heeft zich verleden zaterdag, tijdens de jaarvergadering, niet meer herkiesbaar gesteld als secretaris/bestuurslid van onze vereniging. Jo sr. heeft de functie als secretaris meer dan 20 jaar binnen onze vereniging vervuld. De functie van secretaris is tijdens de vergadering overgenomen door zijn zoon, Jo jr.

Tijdens de vergadering werd Jo sr. door de voorzitter, benoemd tot ere-bestuurslid. Een zeer verdiende benoeming die met een oorkonde werd bekrachtigd.

Wij willen Jo sr. nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging. We hopen dat Jo sr. nog vele jaren bas-spelend bij de vereniging zal blijven.

Tevens wensen we Jo jr. veel succes in de functie als secretaris.

Voorzitter, bestuur, dirigent, leden en sympathisanten van de fanfare.

  • Geplaatst op 27-3-13
  • In de categorie .
  • Geschreven door .