Uitslag Open Air Loterij.

Hierbij de winnende nummers:

48:   Badpakket

54:  vvv-bon 10,-

59:   vvv-bon 15,-

64:  spel wie is de mol

147:  vvv-bon 10,-

183:  250,- euro

253:  vvv-bon 10,-

Heb je een winnend lot? Dan kun je je vervoegen bij onze penningmeester Léon Peeters. Tel. 06 11 25 17 65.