Serenades

Straatoptredens en Serenades

Tijden veranderen en wat vroeger vanzelfsprekend was, is dat tegenwoordig niet meer.

Vele muziekverenigingen in Limburg en daarbuiten kampen met teruglopende ledenaantallen. Daarnaast hebben de leden steeds meer verplichtingen naast hun lidmaatschap van de Fanfare. Een groot aantal muziekverenigingen is reeds verdwenen, of heeft de keuze moeten maken niet meer op straat op te treden of serenades te geven.

Fanfare Excelsior is voornemens de gemeenschap te ondersteunen zolang dat nog kan. We luisteren daarom een aantal activiteiten in het dorp muzikaal op, zoals Carnaval, de H. Communie, de Sacramentsprocessie, Allerzielendienst, Sinterklaas ophalen etc. Ook zijn we beschikbaar voor het geven van serenades, als het tijdstip het toestaat met voldoende muzikanten te verschijnen.

We hebben de keuze gemaakt niet spontaan te verschijnen op feesten en jubilea. We zijn immers niet van alle feestelijkheden op de hoogte, en ook lang niet elke jubilaris stelt prijs op een onaangekondigd optreden van de fanfare.

Stelt u prijs op een serenade of een andere muzikale omlijsting, laat ons dit dan weten via fanfare@excelsior-buggenum.net, bij voorkeur een maand vóór de betreffende datum. Zo hebben wij de tijd om te inventariseren of we met voldoende mensen kunnen verschijnen of over een alternatieve invulling na te denken.