Leden Mededelingen


Instrumentenbeheer: Het beheer en onderhoud van onze instrumenten ligt bij Jo Smeets sr.  Je kan Jo aanspreken op de repetitie, e-mailen of langsgaan op Dorpsstraat 78.


Hierbij de mededelingen van 13 oktober:

 • Tot en met 15 oktober kun je je opgeven voor het Caeciliafeest op 21 oktober a.s. om 20.00 in Café Manuslust biej Mieke in Neer. Svp opgeven hiervoor en aangeven of je met of zonder partner komt via Secretariaat@muziekplein.eu.
 • De repetitie van komende vrijdag vervalt i.v.m. het huwelijk van Pieter-Jan en Anouk en wordt verplaatst naar komende woensdag 18 oktober om 20:00 uur in de Roffert.
 • Pieter-Jan en Anouk trouwen vrijdag 20 oktober om 14:00 uur in de H. Michaëlkerk, Kerkpad 2 te Herten en we mogen allemaal komen luisteren hoe Pieter-Jan uit volle borst het ja-woord zal uitspreken.

Hierbij de mededelingen van 6 oktober:

 • Het Caeciliafeest vindt dit jaar plaats op 21 oktober a.s. om 20.00 in Café Manuslust biej Mieke in Neer. Svp opgeven hiervoor en aangeven of je met of zonder partner komt via Secretariaat@muziekplein.eu. Dit kan tot 15 oktober.
 • Voor het opbouwen van de tribune op 28 oktober zoeken we nog sterke mensen. Geef je op via retourmail of bij Jo Jr. Voor de aankleding hebben zich al enkele mensen gemeld bij Ria, alvast bedankt daarvoor.

Hierbij de mededelingen van 11 juli:

 • Afgelopen zaterdag hebben we het muzikale seizoen weer in stijl afgesloten met het Open Air Concert. Op de facebookpagina’s van Excelsior en Muziekplein zijn volop foto’s te vinden van deze gezellige avond. Ook de BBQ daags erna in Neer was erg geslaagd. Zoals op dezelfde facebookpagina te zien is, wist Michiel de wisselbeker weer mee naar Buggenum te nemen.
 • Ons Ensemble “Dickens Brass” is gevraagd om komende vrijdag in Thorn de afscheidsmis van Bisschop Wiertz mee op te luisteren. Deze mis begint om 18:30 in de Abdijkerk van Thorn.
 • Op vrijdag 1 september beginnen de repetities weer om 20:00 uur in de Roffert te Buggenum.
 • Zet 3 september ook vast in je agenda, dan vindt het dorpsschieten van Schutterij St. Aldegundis weer plaats. Het zou mooi zijn als we daar met enkele mensen kunnen laten zien dat we niet alleen hoge noten goed kunnen raken maar ook hoge bölkes.
 • Op 28 oktober houden we een uitwisselingsconcert met Helden. Zoals Ruud al aangaf tijdens de repetitie is het dringende verzoek deze datum vrij te houden en vóór de vakantie door te geven als je hier niet bij kan zijn. Alleen dan kunnen we op tijd vervanging regelen.
 • De Caecilia-avond die op die datum gepland stond, wordt verzet, waarschijnlijk naar 21 oktober. Dit wordt later nog bevestigd.
 • Ik maak jullie attent op onderstaande mail van het Huis voor de Kunsten aangaande twee mooie optredens van het Limburgs Jeugdorkest.
 • Ten slotte wens ik jullie allemaal namens het hele bestuur een geweldige vakantie toe! Wel af en toe träöte om de embouchure een beetje in vorm te houden!

Tot 1 september in de Roffert!


Hierbij de mededelingen van 30 juni:

 • Komende woensdag zal Jens optreden in een solo-concert samen met het Roermonds orkest “De Symphonie”. Hij zal enkele mooie werken op marimba spelen, waaronder een werk dat speciaal voor deze gelegenheid is gearrangeerd. Iedereen is welkom op dit bijzondere concert. Woensdag 5 juli, 20:30 uur, ECI Roermond.
 • Laatste oproep om je op te geven voor het Muziekplein grill festijn. Ook alle leden van Excelsior zijn van harte welkom met hun partner.
 • Op 28 oktober organiseren we een uitwisselingsconcert met Helden (1e divisie!) in de Roffert, mede t.g.v. ons 95 jarig bestaan. Hou die datum vrij en informeer Ruud z.s.m. als je niet kunt deelnemen hieraan. Ook is er nog de gelegenheid voorstellen aan te dragen voor stukken die we dan zouden kunnen spelen.
 • Het Caeciliafeest wat oorspronkelijk op deze datum stond gepland, zal waarschijnlijk verplaatst worden naar 21 oktober.
 • Komende vrijdag, 20:00 uur, Generale repetitie voor het Open Air Concert. Deze repetitie vindt plaats in de Haammaeker in Neer. Na de vakantie hervatten we de repetities  op vrijdag 1 september in de Roffert in Buggenum.

Hierbij de mededelingen van 24 maart:

 • Tijdens de muzikantenraadpleging van afgelopen december hebben velen van jullie aangegeven het leuk te vinden als er buiten de repetities activiteiten zouden worden georganiseerd. Op de oproep voor kandidaten voor een activiteitencommissie heeft echter nog niemand gereageerd. Denk svp nog eens na of je je niet zou willen inzetten om voor beide verenigingen wat leuks te organiseren. We komen hier nog op terug.
 • Muziekplein vraagt hulp om op vrijdag vóór Pasen mee te helpen met opbouwen voor Music with Passion. Als je kan helpen, geef dit dan aan bij Erik Seuren of Frits Hermans.
 • Vrijdag repeteren we weer gewoon in de  Roffert.

Hierbij de mededelingen van 17 februari:

 • Afgelopen vrijdag hebben we de resultaten van de ledenraadpleging van 16 december teruggekoppeld aan de muzikanten. Iedereen van harte bedankt voor de inbreng die avond. Was je er niet bij afgelopen vrijdag, vraag dan aan een van de bestuursleden of je medemuzikanten wat er gezegd is.
 • Komende zaterdag luisteren we de carnavals mis op. We willen om 18:30 uur klaar zitten in de kerk. We spelen:

– Bruiloftsmars 
– Loeënde klokken  (uit de Limburg Medley)
– Geneet van ut laeve  
– Roed, geel en greun
– Veer höbbe zin drin
– Gelök
– Borsicka
– Boerebroelof Daarna gaan we flink tampieëste op de boerenbruiloft!

 • Info over de optocht aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld volgt na de bestuursvergadering van 21/02.
 • Vrijdag 24/02 is er géén repetitie. De volgende repetitie is dan op vrijdag 3 maart. We repeteren dan weer 2 maanden in Buggenum.
 • Verder ontvingen we een leuke uitnodiging voor onze jongere leden om op 6 mei deel te nemen aan een activiteit van het Limburgs Fanfare Orkest. Klik hier voor het bericht.

Allemaal een geweldige carnaval gewenst!


Hierbij de mededelingen van 10 februari:

 • Afgelopen vrijdag bezocht Harrie Meerts onze repetitie met enkele familieleden. In de aanloop naar ons concours in 2014 moest Harrie afhaken vanwege zijn gezondheid. Hoewel er steeds de hoop was dat hij in onze gelederen terug zou keren, liet zijn ziekte dat helaas niet toe. Afgelopen Caecilia wilden we hem in het zonnetje zetten, maar ook dat mocht niet zo zijn. Onlangs heeft Harrie het nieuws te horen gekregen dat hij waarschijnlijk niet meer beter zal worden. We hebben daarom de eerste helft van de repetitie ingevuld als een muzikaal afscheid, en we hopen dat hij hiervan genoten heeft. Ook hopen we hem nog een keer te zien als in maart de repetities weer in Buggenum plaatsvinden. We wensen hem en zijn familie veel sterkte toe en hopen dat er toch nog veel mooie momenten zullen zijn in de moeilijke tijd die ze voor de boeg hebben.
 • Ook Harrie’s broer Martin Meerts worstelt met zijn gezondheid. Hij is opgenomen op de intensive care met een longontsteking en hartklachten. Na enkele spannende dagen vorige week gaat het nu weer wat beter. We wensen Martin een voorspoedig herstel toe.
 • Volgende repetitie willen we graag even stilstaan bij de resultaten van de ledenraadpleging van afgelopen december.
 • Deze week en volgende week vindt de collecte voor Jantje Beton plaats.
 • We zijn blij versterking te hebben gekregen van enkele ouders van onze jeugdleden. De collectebussen kunnen worden opgehaald bij Jo Smeets sr., Dorpsstraat 78. In de bijlage staat de indeling van dit jaar. 
 • We hebben nog onvoldoende zicht op wie er meeloopt met de carnavalsoptocht. Laat svp per omgaande weten als je meeloopt.
 • Ook kunnen we nog hulp aan de carnavalswagen gebruiken. Deze bouwen we zaterdagochtend 25 februari op. Laat ook svp even weten als je wil helpen.

Hierbij de mededelingen van 3 februari:

 • Binnenkort wordt er weer gecollecteerd, ditmaal voor Jantje Beton. We houden daar als vereniging een mooi bedrag aan over, dus we nemen dit graag op ons. We maken dit jaar weer een indeling voor de collectes, deze sturen we rond zodra deze gereed is. Enkele ouders van jeugdleden zijn bereid gevonden mee te helpen, waarvoor alvast dank!
 • Volgende repetitie willen we graag even stilstaan bij de resultaten van de ledenraadpleging van afgelopen december.
 • Afgelopen week is het stuk “Around the World in 80 Days” uitgedeeld. Beluister dit ook eens op Youtube, dan krijg je een betere indruk hoe het stuk loopt.
 • Saskia maakte ons er op attent dat Andre Rieu weer muzikanten zoekt voor zijn jaarlijkse vrijthofconcert. Dit is een geweldige belevenis. Heb je interesse, zie dan de mail van Gregor.

Hierbij de mededelingen van 20 januari:

Volgende week, 27 januari is de repetitie in zaal Aldenghoor te Haelen, daar zowel De Roffert als De Haemmaeker bezet zijn. De maand februari zijn de repetities in Neer. Vanaf maart gaan we weer naar Buggenum.

Op 25 februari vindt aan het begin van de avond wederom de carnavalsmis plaats. Om een beetje goed voor de dag te komen repeteren we op zaterdag 4 februari om 18.30 uur in De Roffert. Dit jaar zal een nummer met koor All2Gether worden gedaan.

Met klem wil ik diegenen die verhinderd zijn de 4e en/of de 25e verzoeken dit deze week kenbaar te maken door zich af te melden via de website.

We spelen net als vorig jaar de volgende stukken:
– Bruiloftsmars
– Loeënde klokken
– Geneet van ut laeve
– Roed, geel en greun
– Veer höbbe zin drin
– Gelök
– Borsicka
– Boerebroelof

Op zondag 26 februari doen we ook weer mee aan de carnavalsoptocht. Ook hier zouden we graag weten op wie we wel/niet kunnen rekenen. Meld je dus per ommegaande af indien je verhinderd bent. In de optocht spelen we:

– Veer höbbe zin drin
– Gelök
– Vandaag
– Spidi Gonzales
– Zutjes Aan
– Van Eijsde toet de Mookerhei
– Stand by your man
– Lekker Zunke
– Lekker Menneke
– Sierra Madre del Sur
– Roeët Gael en Greun
– Daak d’r Aaf
– Geneet van ’t leave
– Viva Colonia
– Alleen maar schoenen aan


Hierbij de mededelingen van 16 december:

 • Afgelopen vrijdag hebben we in vier groepen gesproken over hoe iedereen het musiceren ervaart en hoe we ons naar buiten willen presenteren. Ik wil iedereen bedanken voor de openhartigheid en de inbreng, ook als die kritisch was. De vier gespreksleiders en hun notulisten werken de gesprekken verder uit, waarna de besturen zich over de uitkomst zullen buigen. Begin volgend jaar komen we er dan op terug.
 • Zaterdag 24 december spelen we vanaf 19:30 bij de kerk. Opgegeven hebben zich: Jens, Leon, Michiel, Loes, Ruud, Anne-Marie, Ger, Riet, Pieter-Jan, Vicky, Daantje, Gregor. Heb je je nog niet opgegeven, doe dit dan alsnog. We spelen de stukken onderaan deze mail. Komende vrijdag om 19:00 uur spelen we de stukken even door met wie kan en wil.
 • De repetitie van 30 december gaat niet door. We kunnen in plaats daarvan op donderdag 29/12 repeteren, indien daar genoeg animo voor is. Kun je er niet bij zijn op de 29e, meld je dan af via de site.

Hierbij de volgorde van de kerststukken met de Kerst-in op 24-12:

The ultimate Xmas-songs 1:

 1. White Christmas
 2. Let it snow
 3. Wonderfull Christmastime

The ultimate Xmas-songs 2:

 1. Jingle Bells
 2. Silent Night
 3. Rudolph the red-nosed rendeer

The ultimate Xmas-songs 4:

 1.        All I want for Christmas
 2.        It’s the most wonderfull time of the year

The ultimate Xmas-songs 5:
Joy to the World
St. Claus is coming to town
Little Drummer boy
Have yourself a merry little Christmas

The ultimate Xmas-songs 6:
Komt allen tesamen

The ultimate Xmas-songs 7:
De herdertjes lagen bij nachte
Gloria in excelsis deo

The ultimate Xmas-songs 3:

 1. Winter Wonderland
 2.        We wish you a Merry Christmas

Hierbij de mededelingen van 2 december:

 • Komende vrijdag is de Generale Repetitie voor ons Winterconcert in Hunsel. Het is belangrijk dat we deze laatste repetitie zo compleet mogelijk zijn om de laatste puntjes op de i te zetten. Komt allen dus!
 • Het concert vindt zondag a.s. plaats in Hunsel in de Parochiezaal, Jacobusstraat 9. Het begint om 14:00 uur, wij spelen om 15:30. We willen zo compleet mogelijk aanwezig zijn bij aanvang van het concert. We dragen de zwarte outfit.
 • De repetitie van vrijdag 16 december gebruiken we om een muzikantenraadpleging te organiseren. We horen op die avond graag jullie mening over een aantal zaken die we jullie nog van tevoren zullen toesturen. Het zullen thema’s zijn rond de gezamenlijke identiteit/presentatie van ons samenwerkend orkest, en de repetitie- en concertbeleving. We zullen dan ca. 60-75 minuten in wat kleinere groepen van gedachten wisselen, daarna is er de gelegenheid in de bar na te praten en na te gaan hoe wat er in de andere groepen over de thema’s is gezegd. Grijp deze kans om de richting van ons orkest mee te bepalen. Het gaat 16 december alleen over dat wat we als samenwerkend orkest willen bereiken. Begin volgend jaar zullen de beide verenigingen apart in een soortgelijke sessie de rol binnen het eigen dorp bespreken.
 • Op 24 december spelen we weer aan de kerk voor en na de nachtmis. Geef je svp even per omgaande mail op als je mee kan doen, dan krijgen we een idee van de bezetting. Ook zullen we nog proberen een oefenmoment af te spreken.
 • In de bijlage vinden jullie een aankondiging van een Kerstconcert op 20 december van Stichting Blauw, een mooi initiatief van politiemedewerkers van de regio Limburg, waaronder Ger. Geniet van een mooi concert en steun tegelijkertijd het goede doel. Zeker de moeite waard! kerstconcert-stichting-blauw

Hierbij de mededelingen van 4 november:

 • De repetitie van vrijdag 11 november wordt verzet naar zaterdag 12 november. Eerder hebben we gemeld dat de repetitie dan om 20:00 uur begint. Dit is niet het geval! De repetitie begint om 18:30 en duurt tot 20:30 uur.
 • Op zondag 13/11 halen we de Sint op aan de dijk. We verzamelen in uniform om 13:30 in de Roffert. Laat even weten via www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/ als je hier niet bij kan zijn.
 • Op zaterdag 19/11 vieren we onze Caecilia-avond gezamenlijk met de leden van Muziekplein Neer. Het feest vindt plaats in de Roffert. Jullie hebben afgelopen weekend de uitnodiging ontvangen.
 • De repetitie van 25 november vindt plaats in de Haammaeker omdat de Roffert dan niet beschikbaar is. Zie ook bijlage.
 • Op zondag 11 december geven we een concert in Hunsel. Hou deze datum dus zeker vrij, en meld je af via de site als je er echt niet bij kan zijn. Inlichtingen over tijdstip volgen nog. Zoals al gemeld tijdens de repetities hebben we een pittig programma, waarvoor iedereen ook thuis zal moeten oefenen. Kijk daarom zeker eens op https://www.excelsior-buggenum.net/leden-muziek/. Wachtwoord is muziekMP3. Hier vind je o.a. Land of Wind and Water en Kraftwerk. Als je deze mp3’s thuis gebruikt om mee te oefenen, ben je deze stukken sneller meester.
 • Speciaal voor de slagwerkers: Zie https://secure.adams-music.com/l/d/?c=Help%21+Ik+speel+pauken&id=539F422A0E9C49E7839752784FDAD5DF&lid=1043 en de bijlages voor een interessante workshop op 26 november bij Adams in Ittervoort.

Hierbij de mededelingen van 14 oktober:

 • Hierbij de oproep om één of twee leuke foto’s van de concertreis in te sturen, zodat we daar nog een soort van terugblik van kunnen maken.
  Opsturen kan gewoon per retourmail.
 • Komende week wordt er gecollecteerd voor de donateursactie. Alle collectanten alvast bedankt!
 • Kijk eens bij https://www.excelsior-buggenum.net/leden-muziek/. Wachtwoord is muziekMP3. Hier vind je o.a. Land of Wind and Water en   Kraftwerk.
  Als je deze mp3’s thuis gebruikt om mee te oefenen, ben je deze stukken sneller meester.
 • In de bijlage nog eens het overzicht van de repetities. Vanaf november repeteren we weer in Buggenum.
  Let op: De repetitie van 11 november wordt verplaatst naar zaterdag 12 november, 20:00 tot 22:00 uur.

Hierbij de mededelingen van 17 juni:

 • Komende vrijdag 24 juni repeteren we weer gewoon in de Roffert in Buggenum. Generale Repetitie voor Music & Friends met de zangeres.
 • LAATSTE OPROEP: Bij een aantal mensen past de uniformbroek niet goed. Ofschoon de leverancier failliet is, hebben we kunnen regelen dat er iemand komt om de pasvorm aan te passen. Hiervoor moeten we vantevoren een indruk krijgen om hoeveel broeken het gaat. Geeft dus svp per mail aan Lili-jan aan (josenlil-jan@hetnet.nl): – Of jouw broek wel of niet aangepast moet worden – Wat er mis is met je broek (te wijd, lang, kort etc) Reageer dus ook even als er niets aan je broek aangepast hoeft te worden, wacht hier niet te lang mee. Als je nog geen uniformblouse hebt ontvangen, neem dan ook contact met Lili-jan op, we hebben nog een heel aantal blouses op voorraad.
 • De aanmelding voor de concertreis is geopend. Schrijf je in op https://www.excelsior-buggenum.net/aanmelden-voor-concertreis-naar-aken/
 • Komende zondag 26 juni treden we op tijdens het Music & Friends concert in Neer. Beide verenigingen kondigen dit aan op Facebook, dus like en deel volop.
 • – 10.30 iedereen aanwezig en nog even helpen waar nodig met klaarzetten van materialen/stoelen.
  – Koffers kunnen vanaf 10.00 uur in Musichome worden neergezet.
  – Aanvang concert 11.00 uur door de Basixgroep, daarna het Fanfare orkest (Ca. 11.30) en dan Zinvol Geweld
  – Einde concert ca. 13.00 uur.
  – Kleding Excelsior: zwarte broek, nieuwe zwarte blouse met witte kraag.
  – Na afloop zou het fijn zijn als iedereen even meehelpt met opruimen dan is dat weer zo gepiept!
  – Er wordt aan iedereen weer koffie met speciaal Muziekplein gebak aangeboden voor 2 Euro. Met dank aan Matthijs van ’t Raodhoes en Christine de Echte Bakker.
  – Graag bijgaande flyer weer doorsturen naar vrienden en bekenden, en uiteraard Facebook niet vergeten!
  – Bij slechte weersomstandigheden gaan we naar de Haammaeker, maar hopelijk is het niet nodig!
 • Tot slot, op zaterdag 9 juli vindt het Muziekplein grillfestijn plaats bij de familie Boonen op Keizerbosch, aanvang in de late namiddag, verdere info volgt nog.

Ook de leden van Excelsior worden hiervoor uitgenodigd.


Hierbij de mededelingen van 10 juni:

 • Volgende week 17 juni repeteren we in de Haammaeker in Neer op de gewone tijd 20:00 uur.
 • Op 2 juli treedt het Limburgs Fanfare Orkest op in de ECI Roermond. Loes Geelen speelt hierin mee. Er is overdag ook de mogelijkheid een workshop te volgen. Kijk maar eens op http://www.lbmblaasmuziek.nl/the-challenge. Doe eens gek en schrijf je in!
 • De sacramentsprocessie is uitgesteld tot zondag 18 september, het weekend vóór onze concertreis.
 • Op zaterdag 19 november houden we onze Caecilia-avond gezamenlijk met de collega-muzikanten van Neer. Er is een oproep gedaan om deel te nemen aan een werkgroep hiervoor, intussen hebben zich gemeld: Vicky, Willeke en Yvet. Deze dames zullen een gezellige avond in elkaar gaan zetten.
 • Bij een aantal mensen past de uniformbroek niet goed. Ofschoon de leverancier failliet is, hebben we kunnen regelen dat er iemand komt om de pasvorm aan te passen. Hiervoor moeten we vantevoren een indruk krijgen om hoeveel broeken het gaat. Geeft dus svp per mail aan Lili-jan aan (josenlili-jan@hetnet.nl): – Of jouw broek wel of niet aangepast moet worden – Wat er mis is met je broek (te wijd, lang, kort etc) Reageer dus ook even als er niets aan je broek aangepast hoeft te worden, wacht hier niet te lang mee. Als je nog geen uniformblouse hebt ontvangen, neem dan ook contact met Lili-jan op, we hebben nog een heel aantal blousen op voorraad. Of zijn het blouses…? Spellingchecker zegt blouses…

Hierbij de mededelingen van 27 mei:

 • We kunnen terugkijken op een geslaagd optreden van onze kapel tijdens de receptie van de schutterij. Ook daags erna hebben we met een weliswaar kleine groep ons van onze beste kant laten zien toen we voorop gingen in de optocht.
 • De sacramentsprocessie is definitief verzet naar 17 juli, daags na het Open Air Concert. Omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat we met voldoende mensen zijn, is het erg belangrijk dat we vooraf weten met hoeveel we zijn. Mocht je daarom niet kunnen meelopen met de processie op zondagochtend 17 juli, meld je dan deze week nog af via https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/. We kunnen dan op tijd nadenken over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld een ensemble.
 • De concertreiscommissie maakt onder leiding van Erik Seuren flinke stappen in de organisatie van de concertreis. De Duitse gasten die vorige week onze repetitie bezochten, waren zeer onder de indruk van ons korps en hebben ons het volgende laten weten: Der gestrige Abend bei Ihnen hat Jörg und mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht zuzuhören! Sie haben wirklich ein ganz tolles Orchester mit einem wunderbaren Orchesterklang. Wir freuen uns sehr auf das Konzert mit Ihnen.
 • In de bijlage vinden jullie een informatiebrief over de concertreis. Neem deze svp aandachtig door. Binnenkort kunnen jullie je via de website van Excelsior opgeven.

Hierbij de mededelingen van 29 april:

 • We hebben weer een fantastische Open Poortendag achter de rug, onze belangrijkste inkomstenbron. We bedanken met name Jo sr. en Leon die al enkele maanden heel druk bezig zijn met de voorbereiding hiervan. Maar ook aan iedereen die vandaag meegeholpen heeft: Super bedankt.
 • In de vorige mededelingen stond per abuis dat de receptie van de schutterij ‘s middags was op 21 mei. Dit moet zijn ‘s avonds van 19 tot 21 uur. De kapel is gevraagd om te spelen op 21 mei tijdens de receptie van de schutterij. Dit zal een gezellige avond worden, waar we graag onze bijdrage aan geven. We willen een beroep doen op de overige muzikanten van de fanfare om mee te spelen, zodat we goed voor de dag komen. Als onze muziek wordt beleefd in een gezellige sfeer, zal dat zeker het positieve beeld dat men van de fanfare heeft nog versterken. We repeteren op 6, 13 en 20 mei van 18.45-19.45u in De Roffert. Graag horen we zo spoedig mogelijk per e-mail wie er mee kan spelen tijdens de receptie. Enkele mensen hebben dit al gedaan, maar nog lang niet iedereen. Ook aan de kapelleden zelf even de vraag aan te geven of je mee kan spelen. Graag per mail aan Michiel (ikzelf ben komende week op vakantie): michielknops@live.nl Degenen die meedoen op de 21e of meegespeeld hebben tijdens de carnaval, zijn uitgenodigd voor een zeer gezellige BBQ bij Ger en Riet komende zomer.
 • Op 22 april lopen we voorop tijdens de optocht voorafgaand aan het Bondsfeest van de schutterij. We vertrekken om 13:30 vanaf het voetbalveld, dus 13:15 verzamelen daar. Buiten de marsen zullen we ook het Wilhelmus en het Limburgs volkslied spelen, dus zorg dat je dat bij je hebt. Mocht je niet mee kunnen spelen, meld je dan af via de site https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/
 • KLIK HIER: Hier vinden jullie een lijst met de marsen die we in ons marsenboekje moeten hebben. Alle marsen die niet in deze lijst staan, kunnen dus uit je boekje. Nummer 7 en 8 heeft nog niemand van Buggenum, die krijg je nog. Is er nog een ander nummer dat je mist, geef dit dan door aan Lili-jan: josenlili-jan@hetnet.nl
 • Vanaf 6 mei repeteren we weer 2 maanden in de Roffert.

Hierbij de mededelingen van 22 april:

 • Komende vrijdag 29 april repeteren we om 20:00 uur in de Haammaeker. Zie ook bijgevoegd repetitieschema. Daarna tot de zomervakantie in de Roffert.
 • Woensdag 27 april openen we de viering van Koningsdag. We verzamelen hiervoor om 09:20 in de Roffert. Het programma zal zich vanwege het verwachte slechte weer binnen afspelen. Na afloop van het Wilhelmus spelen we een mars en zullen daarna nog in de Roffert aan de bar kunnen napraten. De Jeugdcontactraad zal in in ander deel van de Roffert hun activiteit houden.
 • Open Poortendag 1 mei. Leon heeft het werkschema voor zondag rondgestuurd, en zal ook nog enkele mensen indelen voor de opbouwwerkzaamheden op zaterdag 30 april. Bekijk dit svp goed en reageer naar Leon als je niet kan meehelpen op het tijdstip dat Leon in gedachten had.
 • De kapel is gevraagd om te spelen op 21 mei tijdens de receptie van de schutterij. Dit zal een gezellige avond worden, waar we graag onze bijdrage aan geven. We willen een beroep doen op de overige muzikanten van de fanfare om mee te spelen, zodat we goede voor de dag komen. Als onze muziek wordt beleefd in een gezellige sfeer, zal dat zeker het positieve beeld dat men van de fanfare heeft nog versterken. We repeteren op 6, 13 en 20 mei van 18.45-19.45u in De Roffert. Graag horen we vóór vrijdag 29 april a.s. per e-mail wie er mee kan spelen tijdens de receptie. Degenen die meedoen op de 21e of meegespeeld hebben tijdens de carnaval, zijn uitgenodigd voor een zeer gezellige BBQ bij Ger en Riet komende zomer.

Hierbij de mededelingen van 15 april:

 • Gisteren is er tijdens de jaarlijkse oud-ijzer actie 1 grote en 1 kleine container volgesleept. Alle leden die aanwezig waren plus de mensen die met hun tractor hieraan meegeholpen hebben: Super bedankt!
 • Komende vrijdag 22 april repeteren we om 20:00 uur in de Roffert. Zie ook het repetitieschema onder agenda. Na het nodige juridische getouwtrek hebben we onze nieuwe concert-kleding binnengekregen. Deze zullen we kunnen passen na afloop van de repetitie, waarna de kleding mee naar huis genomen kan worden.
 • Zaterdag 23 april organiseert slagwerkgroep Zinvol Geweld een slagwerkspektakel, waarbij de slagwerkers worden bijgestaan door solisten, een combo en blazers. Onder deze blazers zijn bekende gezichten, zoals onze collega-muzikanten Dré, Wessel, Frits, Loes en ik, terwijl Pim de basgitaar zal roeren. Kaartjes kosten 5 euro.
 • Zondag 24 april begeleiden we de communicantjes naar de kerk, en zullen na afloop van de dienst een serenade brengen. We verzamelen om 10:30 in de Roffert.
 • Woensdag 27 april openen we de viering van Koningsdag. We verzamelen hiervoor om 09:20 in de Roffert, zodat we 09:30 kunnen vertrekken. Na afloop blijft de Roffert nog even open en kunnen we nog even napraten.
 • Mocht je niet kunnen deelnemen aan een van deze activiteiten, meld je dan af via de site hiervoor (https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/). Het is belangrijk dat we een goed beeld hebben met hoeveel mensen we op straat onze vereniging promoten.

Hierbij de mededelingen van 1 april:

 • Music with Passion was een zeer geslaagd concert waarover we veel positieve reacties hebben ontvangen. Loek heeft een video gemaakt, zie https://vimeo.com/160548352. Let op: Dit is nog een sneak preview, hier moet de geluidsopnamen van de juiste kwaliteit nog onder gezet worden.
 • Op 2 april heeft Fannie deelgenomen aan het Chris Goossens solistenconcours in Ohé en Laak. Haar uitvoering van Prelude and Fanfaronade van Paul Koepke op trombone was goed voor maar liefst 85 punten. Fannie, gefeliciteerd!
 • Op zaterdag 16 april gaan we oud ijzer ophalen. Zoals jullie tijdens de jaarvergadering hebben kunnen zien, is dit een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Geef even door aan Jo jr. via fanfare@excelsior-buggenum.net of je erbij kan zijn de 16e.
 • Op zondagochtend 24 april begeleiden we de communicantjes vanaf school naar de kerk, en geven we een serenade na afloop van de dienst. ‘s Ochtends op Koningsdag 27 april spelen we natuurlijk ook. De precieze tijden van beide activiteiten volgen nog, maar hou hier vast rekening mee.

Hierbij de mededelingen van 18 maart:

 • Vrijdag 25 maart is de generale repetitie om 19:30 uur in de kerk van Neer. Repetitie zal tot ca 22:00 uur duren en we dragen de zwarte kleding die we ook tijdens de uitvoering dragen.
 • Op Paaszondag verzamelen we om 18:00 uur in de kerk zodat we om 18:30 kunnen beginnen met de soundcheck en de laatste puntjes op de i. Het concert zelf start om 20:00 uur, de kerk gaat om 19:30 open voor het publiek.
 • Na afloop van de uitvoering is er een afterparty voor alle muzikanten en hun publiek in de Haammaeker.
 • Intussen heeft de jaarvergadering van Excelsior plaatsgevonden op zaterdag 19 maart. De aanwezige leden hebben unaniem gestemd vóór de voortzetting van de samenwerking met Fanfare De Eendracht uit Neer. Namens het hele bestuur bedankt voor het vertrouwen en het ondersteunen van deze samenwerking.
 • De PR campagne voor Music with Passion is van start gegaan. Posters zijn verspreid en mediaberichten verstuurd. Ook op Facebook is het nodige te vinden. Zorg dat we zo vaak mogelijk worden gezien door de berichten te delen en te liken!

Tot vrijdag in de kerk van Neer!


Hierbij de mededelingen van 11 maart:

 • We kijken terug op een gezellige en geslaagde workshop. Alle gastdocenten hebben aangegeven het een leuke ervaring gevonden te hebben, en twee van hen was de positieve, ontspannen sfeer opgevallen.
 • Iedereen die afgelopen week gecollecteerd heeft voor Jantje Beton: Hartelijk dank!
 • Op zaterdag 19 maart vindt om 20:00 uur de jaarvergadering plaats. Een belangrijke vergadering, want behalve de vaste agendapunten kunnen we ons ook uitspreken of we de samenwerking met Fanfare De Eendracht uit Neer verder voortzetten.
 • Na afloop van de vergadering houden we een spellenavond voor wie daar zin in heeft. Zie ook de mail van Saskia van afgelopen vrijdag.
 • Het is nog maar twee weken voor de uitvoering van Music with Passion, dus de komende weken moeten we echt de puntjes op de i zetten, zeker ook tijdens het oefenen thuis. Zoals gemeld tijdens de repetitie moeten we vooral Schindler’s list goed beheersen om niet verrast te worden door de variatie die de zangeres zal inbrengen. Luister daarom eens goed een aantal keer naar de youtube opname https://www.youtube.com/watch?v=0yYikshdLcw gespeeld door Itzhak Perlman.
 • Matthijs, Loes en Jos gaan aan de gang met de ledenwerving via diverse kanalen. Ze zoeken nog iemand die goed is in het opstellen van aansprekende teksten. Ben jij dat, of ken je zo iemand, geef dit dan door aan een van hen.
 • De Eendracht heeft aangegeven nog wel enkele handjes hulp te kunnen gebruiken bij de voorbereiding van Music with Passion en dan met name: – Dinsdag 22/03 in de avond: Bühnedelen vervoeren van Buggenum naar Neer – Woensdag 23/03 overdag: Kerk inrichten Neer – Dinsdag 29/03 in de avond: Bühnedelen vervoeren van Neer naar Buggenum De exacte tijden volgen nog. Als je kunt helpen, laat dit Erik dan weten via secretariaat@muziekplein.eu
 • De PR campagne voor Music with Passion is van start gegaan. Posters zijn verspreid en mediaberichten verstuurd. Ook op Facebook is het nodige te vinden. Zorg dat we zo vaak mogelijk worden gezien door de berichten te delen en te liken!

Hierbij de mededelingen van 4 maart:

 • Op 1 maart is er tijdens een mooie dienst afscheid genomen van Paul Bakker. Er werd muziek gemaakt door leden van de muziekkorpsen waar Paul lid van was: De Eendracht uit Neer en Amicitia uit Roggel
 • Wouter Landzaat heeft zijn laatste repetitie meegemaakt: Hij verhuist naar London. We wensen hem veel succes toe daar.
 • We kondigden vrijdag nog even de workshop van 6 maart aan. Deze is inmiddels achter de rug en het is een gezellige ochtend geworden die met leuke optredens en een heerlijke lunch is afgesloten.
 • Op 22 januari is de indeling rondgestuurd voor de huis aan huis acties van 2016. Hier hebben we wat veranderingen in moeten aanbrengen: De actuele indeling staat in de bijlage. Neem deze even door: iedere keer blijken mensen niet op de hoogte dat ze ingedeeld waren.                        De komende week collecteren voor Jantje Beton:
  • – Route 1: Hein en Gregor Timmermans
  • – Route 2: Ben en Silvie Pasmans
  • – Route 3: Vicky en Lili-jan Wijers
  • – Route 4: Maikel en Thea Eggels
  • – Route 5: Pim Geraets en Jens Wilms
  • – Route 6: Caroline Knops en Fannie Schreurs
  • – Route 7: Jo Smeets Jr.
  • Namens Jantje Beton alvast bedankt. Ook wij houden hier een mooi bedrag aan over.
 • Morgen gaat de Rabobank clubkascampagne van start. Ook dit jaar werken wij samen met Muziekplein Neer en Gemengd koor Vocante om zoveel mogelijk stemmen in de wacht te slepen. Hierbij hebben wij de hulp nodig van jullie allemaal door de 3 verenigingen je stem te gunnen en zoveel mogelijk mensen uit je kennissenkring attent te maken om op deze verenigingen te stemmen. Er volgt nog een mail die uitlegt hoe dat moet.
 • De PR campagne voor Music with Passion is van start gegaan. Posters zijn verspreid en mediaberichten verstuurd. Ook op Facebook is het nodige te vinden. Zorg dat we zo vaak mogelijk worden gezien door de berichten te delen en te liken!

Hierbij de mededelingen van 26 februari:

 • We ontvingen het bericht dat Paul Bakker, bestuurslid van Muziekplein Neer en echtgenoot van onze hoorniste Marie-José, afgelopen week is overleden. Op 1 maart kunnen we afscheid van hem nemen, zie ook bijgevoegde rouwkaart. We wensen Marie-José en haar familie heel veel sterkte toe.
 • Afgelopen week namen we tijdens een indrukwekkende dienst afscheid van onze saxofonist Daniël van der Laan. We willen zijn familie nogmaals alle sterkte toewensen, en hopen Benjamin en Lucas weer snel in ons midden op te kunnen nemen.
 • Tijdens het Open Air concert van afgelopen jaar speelden de leerlingen van groep 4, 5, en 6 met ons mee. Zij hadden op school een aantal muzieklessen van Hub Boesten gevolgd. Aan al deze kinderen waren gratis proeflessen aangeboden, echter hiervan maakte maar één leerling, Chrit Mennen, gebruik. Daarom is deze maand opnieuw een poging gewaagd en is de school bezocht, waarbij de toch al aanzienlijke charmes van Hub nog verder werden uitgebreid met die van Arlette en Willeke. En met succes, we mochten een record-aantal van 17 nieuwe aanmeldingen optekenen!
  • De workshop op zondag 6 maart a.s. kan doorgaan, elke sectie is compleet genoeg om op een leuke manier met de gastdocenten aan de gang te gaan. We zullen maandag de namen van de deelnemers definitief aan de gastdocenten doorgeven, dus als je er niet bij kan zijn en je hebt je nog niet afgemeld (zie oproep vorige week) doe dat dan alsnog dit weekend via de site (https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/). Het is voor de docent niet prettig als hij iets voorbereidt en er dan op de dag zelf achter komt dat de groep kleiner is dan gedacht.
  • De gastdocenten:
  • Trombones: Gert-Jan Rongen
  • Baritons en bassen: Stefan Arits
  • Slagwerk: John Gubbels
  • Saxofoons: Richard Albers
  • Bugels en trompetten: Rik Knarren Hoorns: Leo Smeets
  • Het programma:
  • 10:00 – 12:00 Workshop per sectie
  • 12:00 – 12:30 Optreden 5 minuten per sectie
  • 12:30 – 13:30 Gezamenlijke lunch
 • Matthijs heeft een mooie nieuwe bron van inkomsten aangeboord: We zoeken vijf vrijwilligers die een avond lang gezellig bij de Roffert paaseieren inpakken. We krijgen hier een mooie vergoeding voor, dus we maken hier graag gebruik van. Als je kan meehelpen, meld je dan aan bij Matthijs (Matthijsmans@hotmail.com) en geef daarbij aan op welke avond(en) in de periode 11 tot 20 maart je zou kunnen meedoen.
 • De concertreis in het weekend van 23-25 september (noteer die datum!!) begint steeds meer vorm te krijgen. Afgelopen zaterdag zijn Erik, Suzan en Pieter-Jan naar mogelijke locaties gaan kijken, en afgelopen dinsdag hebben Erik en ik de gastvereniging bezocht tijdens hun repetitie. Het is een gezellig harmonie-orkest met veel jonge leden, vooral studenten uit Aken. De commissie gaat nu het programma verder uitwerken. We houden jullie op de hoogte!
 • Zet 1 mei vast in je agenda: Open Poortendag. Onze belangrijkste bron van inkomsten, iedereen is nodig om te helpen. Hou deze dag dus vrij!

Hierbij de mededelingen van 12 en 19 februari:

 • Afmeldingen svp via de site doorgeven, zodat Ruud en de mensen die stoelen klaarzetten een duidelijk beeld hebben wie er niet is. Zie https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/
 • Vanaf volgende week repeteren we weer in Neer voor een periode van 2 maanden. Zie ook bijgevoegd repetitie-schema.
 • Zoals in december aangekondigd: Op zondag 6 maart om 10:00 uur houden we in de aanloop naar Music and Passion een workshop. Alle secties gaan apart aan de slag met een gastdocent. Twee uur lang kan er aan de techniek geschaafd worden, en wordt er met de sectie een kort optreden voorbereid. Van 12:00 tot 12:30 treden we dan voor elkaar op, en zullen dan van 12:30 tot 13:30 gezellig samen lunchen. Daarna nog blijven hangen zal zeker mogelijk zijn. We verwachten iedereen aanwezig te zien bij deze workshop. Mocht je absoluut niet kunnen deelnemen, meld je dan dit weekend nog af via de site (https://www.excelsior-buggenum.net/leden-afmelden/). We hebben snel een beeld nodig wie er deelneemt, want we moeten begin komende week richting de gastdocenten duidelijkheid geven.
 • Zet 1 mei vast in je agenda: Open Poortendag. Onze belangrijkste bron van inkomsten, iedereen is nodig om te helpen. Hou deze dag dus vrij!

Hierbij de mededelingen van 22 januari:

 • Komende vrijdag 29/01 repeteren we weer in de Roffert
 • Bijgevoegd de route indeling voor de drie ondersteuningsacties van 2016. Kijk svp even goed waar je ingedeeld bent. De eerste actie is pas over anderhalve maand, dus tijd genoeg om te zorgen dat je beschikbaar bent. Mocht je toch verhinderd zijn, ruil dan je beurt met een ander lid en neem hier zelf contact mee op
 • Afgelopen zaterdag werd onze eigen Ger uitgeroepen tot seniorenprins, met onze eigen Riet als adjudant. Komende zaterdag vindt de receptie plaats om 20:00 uur in de Roffert. Grijp je kans dit prinselijke paar de hand te schudden en ze een fantastische Carnaval toe te wensen.
 • Het thema van de carnavalsoptocht is daarmee meteen ook bekend en is gelijk aan de spreuk van Ger:
  • Ieërst als prins en boerebroedegom aan kop
  • Noe als seniorenprins mit de meziek väörop
 • De uitdossing van vorig jaar met de muzieknoten is dus nog steeds passend
 • We wensen Ger en Riet een geweldige Carnaval toe!

Hierbij de mededelingen van 8 januari:

 • We kijken vooruit naar ons eerste volle jaar samen als gezamenlijk orkest. We verwachten dat het concertprogramma incl. de concertreis voor veel uitdaging en plezier gaat zorgen.
 • Met blijdschap begroeten we maar liefst zes nieuwe muzikanten die vanaf nu meespelen in het gezamenlijk orkest, waaronder twee oudgedienden: Karin, Margo, Janneke, Willeke, Benjamin en Lukas. We wensen jullie veel succes maar vooral plezier!
 • Zondag 17/01 11:00 uur repeteren we in de Roffert voor de Carnavalsmis. De stukken zijn hetzelfde als vorig jaar plus 1 nieuw nummer. Neem de stukken van vorig jaar svp mee naar de repetitie. Heb je deze stukken niet geef dan Lili-jan een seintje via josenlili-jan@hetnet.nl
 • o Bruiloftsmars
  o Boerebroelof
  o Loeënde klokken
  o Geneet van ut laeve
  o Roed, geel en greun
  o Veer höbbe zin drin
  o Gelök
  o Borsicka (Nieuw, is zaterdag 09/01 uitgedeeld)
 • Mocht je niet aanwezig geweest zijn afgelopen vrijdag, geef dan nog even door:
 • o Wie meeloopt in de carnavalsoptocht op zondag 07/02 (in de vorige mededelingen stond de verkeerde datum vermeld)
  o Wie ideeën heeft of mee wil helpen aan versiering wagen / thema

Allereerst natuurlijk een gelukkig en muzikaal 2016 gewenst namens het hele bestuur. Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende:

 • Komende vrijdag 08/01 hervatten we de repetities om 20:00 uur in de Roffert. Klik hier voor het repetitieschema. Zoals jullie zien kunnen we op 22/01 en 26/02 niet in de Roffert terecht en wijken we uit naar Neer.
 • Komende zaterdag 09/01 19:00 uur en zondag 17/01 11:00 uur repeteren we in de Roffert voor de Carnavalsmis. De stukken zijn hetzelfde als vorig jaar plus 1 nieuw nummer. Neem de stukken van vorig jaar svp mee naar de repetitie. Heb je deze stukken niet geef dan Lili-jan een seintje via josenlili-jan@hetnet.nl
  o Bruiloftsmars
  o Loeënde klokken
  o Geneet van ut laeve
  o Roed, geel en greun
  o Veer höbbe zin drin
  o Gelök
  o Borsicka (Nieuw, wordt zaterdag uitgedeeld)
 • Oproep voor de leden van de Kapel: Deze stukken spelen we ook met de Kapel, plus enkele andere bekende stukken.
  Met de kapel spelen we deze andere stukken na afloop van de repetitie op zaterdag 09/01 even door. Neem dus komende zaterdag ook je kapel-map mee.
 • Komende repetitie willen we ook inventariseren:
  o Wie meeloopt in de carnavalsoptocht op zondag 07/02
  o Wie ideeën heeft of mee wil helpen aan versiering wagen / thema
  o Denk hier dus svp even over na tussen nu en vrijdag
 • 10/01 Nieuwjaarstreffen in de Roffert om 15:00 uur voor alle inwoners maar natuurlijk vooral voor de gebruikers.

mededelingen 18 december:

 • Loek heeft geweldig mooie filmpjes gemaakt van ons concert vorige week in Neer. Zie Facebook of Youtube:
 • Hangin’On
 • Let it go
 • Silence and I
 • 24/12 Kerst in: We beginnen om 19:30 uur te spelen, zorg dat je dus op tijd bent.
 • 27/12 Filmvoorstelling in de Roffert. Gratis een leuke film kijken.
 • Filmclub Roffert
 • 08/01 Hervatting van de repetities in de Roffert. In januari en februari repeteren we in Buggenum.
 • 09/01 19:00 uur en 17/01 11:00 uur: Repetities in de Roffert voor de Carnavalsmis
 • 10/01 Nieuwjaarstreffen in de Roffert om 15:00 uur voor alle inwoners maar natuurlijk vooral voor de gebruikers.
 • Noteer ook vast de volgende data in je agenda: 06/03 gezellige muziekworkshop / repetitiedag in aanloop naar Music and Passion 23-24-25/09 Concertreis naar Aken
 • Ten slotte wens ik jullie allemaal namens de besturen van Excelsior en Muziekplein hele fijne feestdagen toe en een gelukkig 2016!

mededelingen 11 december:

 • Allereerst een oproep op tijd aanwezig te zijn bij het Winterconcert van Vocante. Hieraan is gelukkig goed gehoor gegeven en waren veel van onze muzikanten aanwezig bij de optredens van de andere verenigingen, bedankt hiervoor. We kunnen terugkijken op een mooi concert, er waren veel positieve reacties.
 • We zoeken een of twee sterke mannen of vrouwen die 24 december overdag Jo sr. kunnen helpen met het opbouwen van de tent bij de kerk voor de Kerst-in die avond. Meld je svp bij Gregor of bij Jo.
 • Om een indruk te krijgen met hoeveel mensen we zijn de 24e, laat svp even in een mail aan Gregor weten of je meespeelt de 24e zodra je dit bericht gelezen hebt. Laat ook even weten of je vrijdag de 18e om 19:00 uur kunt repeteren hiervoor.
 • Ten slotte een oproep om de kapel zoveel mogelijk te versterken tijdens het opluisteren van de carnavalsmis op zaterdag 6 februari. Het is de bedoeling dat we hier in januari 2x voor repeteren, waarvan één keer met zangeres. Je ontvangt via afspreken.nl een uitnodiging voor 5 mogelijke momenten, 2 zaterdagen en 3 zondagen in januari. Geef zo spoedig mogelijk aan welke repetities je zou kunnen meemaken, dan kiezen we de twee beste data uit. Als je niet meespeelt tijdens de carnavalsmis, kruis dan alle 5 de data rood aan.

Mededelingen 27 november:

 • We kijken terug op een gezellig Caeciliafeest met een leuke surprise-act van Arlette. Misschien zien we haar op de bonte avond nog eens…?
 • Ons ensemble heeft afgelopen woensdag de afscheidsdienst van Tiny Eggels opgeluisterd in een kerk die voller was dan ooit tevoren. Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft de familie Eggels een oproep gedaan om in plaats van bloemen een donatie aan fanfare Excelsior te gunnen. Thea Eggels is tijdens de repetitie een envelop komen brengen die net zo vol zat als de kerk. Ontzettend bedankt hiervoor, we zullen nadenken hoe we deze gift op een passende manier kunnen besteden.
 • Zoals jullie de afgelopen week hebben kunnen lezen gaat het pepernotenconcert helaas door omstandigheden niet door dit jaar. Jammer voor de moeite die Cor en Lea Dings er al in hadden gestoken om dit te organiseren, waarvoor we ze toch graag willen bedanken. Hopelijk komt er volgend jaar alsnog een vervolg.
 • Vooruitkijkend op het concert van 12 december in Neer valt het op dat de afgelopen repetities een aantal sectie onvoldoende bezet waren. Er zijn nog maar twee repetities, dus hierbij een oproep om vooral de komende repetities aanwezig te zijn, zodat we effectief kunnen repeteren. Mocht dit echt niet lukken, of kun je niet deelnemen aan het concert, geef hier dan svp op tijd duidelijkheid over via het afmelden op de site, zodat Ruud naar vervanging op zoek kan gaan.

Mededelingen 13 november.

 • Op 15 november wordt Sinterklaas weer ingehaald. Bijeenkomst 13.30u in uniform bij De Roffert.  We spelen:
  •     Sinterklaasfeest
  •     Met Sint Nicolaas op mars
  •     Neem de ‘gewone’ marsen ook mee
 • 21 november Caeciliafeest. We zullen drie jubilarissen huldigen en het wordt uiteraard weer een gezellige verenigingsavond.
 • Op 29 november zullen onze leerlingen en de jeugdfanfare een gezellig pepernotenconcert geven. Aanvang 14:00 uur in de Roffert
 • Op 12 december spelen we tijdens het Midwinterconcert van Vocante in Neer. Dat betekent dat er nog maar 4 repetities zijn, en het oefenen thuis erg belangrijk is.
  Het helpt als je meespeelt met youtube. De link voor Indiana Jones is https://www.youtube.com/watch?v=4nmngbLW3xk
 • Vorige week is aangegeven welke stukken je bij de hand moet hebben in je klapper. Hieraan is The Reviewer toegevoegd. De lijst wordt daarmee:
  Adagio
  Braveheart
  Dream
  Fandango
  Hangin’ On
  Indiana Jones Selection
  Let it Go from Frozen
  Moondance
  Nessun Dorma
  North and South
  Pacific Dreams
  Potter Point
  Silence and I
  The Reviewer
  Utopia
  Watermelon Man

Mededelingen 23 oktober.

 • Iedereen bedankt voor de geslaagde en gepaste Allerzielendienst. De boodschap is zeer duidelijk overgekomen, van alle kanten complimenten te over!
 • Vrijdag 30 oktober komen we om 18.45u bij De Roffert bijeen in uniform voor een serenade aan Rene en Tiny Eggels. Tiny is erg ziek helaas, vandaar dat we om uiterlijk 19.00u ter plaatse willen zijn.
 • Het bestuur heeft besloten naast de reguliere oud-ijzeracties een paar kleinere acties door het jaar te organiseren. 7 november van 9.00-11.00 is de eerste proef. Wil je meehelpen, laat het dan weten. We hopen met een clubje van 4 personen e.e.a. af te kunnen.
 • 10 november luistert de drumband de St. Maartensviering op. Men wordt om 18.50u zonder uniform maar met instrument en indien nodig verlichting/partijen verwacht aan de kerk. Op 7 november van 18.30-19.00 worden in De Roffert een paar keer de marsen doorgespeeld.
 • Op 15 november wordt Sinterklaas weer ingehaald (bijeenkomst 13.30u in uniform bij De Roffert) en op 22 november wordt Prins Carnaval bekend gemaakt; de kapel verzorgt weer de muzikale omlijsting en repeteert op 7 november vanaf 19.00u in De Roffert.

Zet vast in je agenda: 21 november Ceaciliafeest. We zullen drie jubilarissen huldigen en het wordt uiteraard weer een gezellige verenigingsavond. Leuke ideeën zijn altijd welkom