Voorzitter

Gregor Timmermans.

Nadat we in juni 2012 het 90-jarig jubileum van de fanfare hadden gevierd met een schitterend Promsconcert, gaf onze voorzitter Ton Reijnders aan, na 29 jaar voorzitterschap, een stapje terug te willen doen.

Omdat ik het belangrijk vind dat de Fanfare blijft doorgroeien, heb ik me beschikbaar gesteld om daar als nieuwe voorzitter aan mee te werken, en gelukkig kreeg ik daarvoor de steun van de leden.

Het is mijn bedoeling om Fanfare Excelsior van 90 naar 100 jaar te brengen (of in elk geval het eerste stuk), en daarbij vast te houden aan wat ik het belangrijkste vind: De leden plezier laten beleven aan het maken van muziek en het publiek aan het luisteren naar muziek.

De kans is groot dat we daarbij niet kunnen blijven leunen op de zekerheden waaraan we gewend zijn. De maatschappij verandert, subsidies worden minder en de smaak van muzikanten en publiek verandert ook. Toch ben ik er van overtuigd dat een fanfare bestaansrecht heeft, en, mits ondersteund door de leden en de inwoners van Buggenum, verder kan groeien en kan blijven bijdragen aan de gemeenschap. Het zal de kunst zijn om vast te houden wat behouden kan blijven en te durven veranderen wat nodig is. De veranderingen aan het muzikale programma die we de afgelopen jaren al hebben ingezet, zijn alvast goed ontvangen.

Gelukkig hoef ik het niet allemaal alleen te doen en weet ik mij gesteund door een sterk bestuur, een betrokken beschermheer, een zeer capabele dirigent, een korps met enthousiaste muzikanten (jong en oud) en vele anderen die de Fanfare een warm hart toedragen. Ik verheug me dan ook op de muzikale jaren die voor ons liggen.

Met vriendelijke groet,

Gregor Timmermans

8e voorzitter van Fanfare Excelsior Buggenum