Bestuur

De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:

  • Voorzitter en lid dagelijks bestuur:           Gregor Timmermans
  • Secretaris en lid dagelijks bestuur:           Jo Smeets jr.
  • Penningmeester en lid dagelijks bestuur:  Leon Peeters
  • Bestuursleden:
    • Ger Geraets
    • Lili-Jan Wijers